Syiah percaya kedudukan derajat imam maksum mereka adalah lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan yang lain, kecuali Nabi Muhammad rasulullah