Husein Almuayad, seorang ayatulah, mujtahid, faqih & muhadis (alim fiqih & hadis) syiah meninggalkan kepercayaan sesat dan batil syiah imamiyah