Allamah MajlisiMungkin anda akan kaget membaca judul artikel ini, karena syiah sering berkata sunni adalah saudara seiman. Bisa saja mereka berkata demikian karena 2 hal:

  1. sedang berdusta taqiyah atau
  2.  tidak pernah baca atau tahu kepercayaan asli ulama besar mereka (dari pengalaman saya, untuk mayoritas syiah Indonesia, poin no 2 adalah sebab utamanya)

Di artikel ini saya akan mengutip salah satu alim Syiah Iran terbesar sepanjang masa yang diberi gelar Khataman Muhadisin, yaitu Allamah Muhammad Baqir Al Majlisi.

Dia seorang ulama besar yang jauh lebih dihormati oleh Syiah sedunia daripada semua Ayatulah manapun abad ini, termasuk Khomeini & Khameini apalagi pemuka Syiah Indonesia.

Bahkan sedemikian hebat dan dihormatinya dia, Republik Iran pernah membuat perangko resmi untuk memperingati al-Majlisi. perangko_majlisi

Dia dimakamkan di sebelah Masjid Jami kota Isfahan di Iran, yang merupakan bekas ibukota Dinasti Syiah Safawi. Walaupun dia seorang takfiri ekstrimis, anehnya Syiah yang mengetahui hal ini tetap sangat menghormati & menganggapnya seorang faqih besar yang mulia. Takfiri ekstrimis = faqih mulia? Aneh bin ajaib.

Berikut sedikit kutipan dari kitab karyanya yang berjudul Hayal al-Qulub.

1. Walaupun tidak berbuat syirik, selalu beriman kepada Allah & mengerjakan amal soleh tidak akan bermanfaat jika tidak percaya wilayat imam maksum syiah.

Syaikh AtTusi menulis di Majalis bahwa Imam Baqir (AS) berkata: “Demi Allah, apabila seseorang bertaubat dari syirik dan percaya kepada Allah & hari pembalasan dan mengerjakan amal soleh, tapi tidak mendapat petunjuk Wilayat (imam maksum) dan cinta kami dan mengerti rahmat kami, dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi bagian iman yang lebih baik dan sempurna adalah percaya Imam (maksum) yang asli dan mematuhinya”

2. Seorang yang mengakui imamah (kekhalifahan) selain daripada imam maksum sama seperti orang yang menyekutukan Allah.

“Imam Sadiq (AS) telah berkata bahwa jika seseorang menyekutukan Imamah Imam yang telah ditunjuk oleh Allah adalah seorang musyrik dan itu seperti orang yang menyekutukan Allah”

3. Selain Syiah, semua (termasuk Sunni) akan kekal di dalam neraka

“Apa yang Imam Ali (AS) maksud adalah bahwa hanya Syiah AhlulBait (AS) yang berhak untuk diampuni. Yang lainnya tidak berhak dan akan kekal di dalam neraka”

[Al Majlisi – Hayat Al Qulub Jilid 3 Bab 1 “Adanya Imam di setiap zaman & patuh padanya adalah wajib” Bagian 4 “Wajib mengenal Imam Zaman”]

4. Abu Bakar, Umar & Usman (ra) sama dengan Fir’aun, Haman dan Qarun.

“Allah mematikan Fir’aun dan Haman, yaitu yang pertama dan kedua (Abu Bakar & Umar) dan mengubur hidup-hidup Qarun, maksudnya yang ketiga (Usman)”

[Al Majlisi – Hayat Al Qulub Jilid 3 Bab 2 “Penjelasan Ayat-ayat Yang Diturunkan Mengenai Status Para Imam” Bagian 35 “Para Imam adalah Khalifah Yang Ditunjuk Allah”]

5. Abu Bakar & Umar (ra) adalah musuh agama Islam & 2 berhala kaum Quraish.

“Dalam banyak riwayat, para imam (AS) membandingkan berhala dengan pemimpin tidak adil dan musuh agama apakah mereka Jibt, Toghut atau Uzza dan juga menganggap kedua munafik, (khalifah) yang pertama & kedua sebagai Sanam (berhala) Quraish” [Tafsir QS 2:256]

[Al Majlisi – Hayat Al Qulub Jilid 3 Bab 2 “Penjelasan Ayat-ayat Yang Diturunkan Mengenai Status Para Imam” Bagian 19 “Imam adalah buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus“]

6. Seorang yang menganggap Abu Bakar & Umar (ra) sebagai khalifah adalah orang yang menyembah selain Allah (musyrik).

“Ayat itu (“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah…”) ditanyakan ke Imam Baqir (AS) dan dia berkata: Mereka adalah (khalifah) yang pertama dan kedua yang orang-orang jadikan Imam, meninggalkan mereka (imam maksum) yang Allah jadikan imam untuk orang-orang” [Tafsir QS 2:165]

[Al Majlisi – Hayat Al Qulub Jilid 3 Bab 2 “Penjelasan Ayat-ayat Yang Diturunkan Mengenai Status Para Imam” Bagian 12 “Riwayat Tentang Kaum Mukmin & Iman, Muslim & Islam & AhlulBait (AS) & Wilayat Mereka Yang Disebutkan Dalam Ayat Al Qur’an”]

…..masih tidak percaya kalau Syiah semestinya disebut Mazhab Takfiri Imamiyah?

Silakan lihat video ini kalau masih belum percaya