Mana yang lebih dekat dengan al-Qur’an? Anak Sunni ataukah ayatulah ulama besar ahli tafsir Syiah asal Iran?