Syiah berkata Sunni yang membunuh al-Husein RA, tapi ayatulaat mereka mengaku beliau dibunuh Syiah sendiri